За Ректификация и други черешки

 Rektifikaciq AstrologiaWEB

Митове и Легенди

Основният мит, около който се споменава думата – РЕКТИФИКАЦИЯ е именно колко е невъзможно сложна и непосилна дори!

Легенди се носят и приказки се разказват, как малцина умеят това сложно изкуство и дори и тези, които са вещи в занаята, дали живи са, никой не знае!

 • РЕКТИФИКАЦИЯ се извършва основно и само по събития от живота на родения, съждение с което, няма как да се съглася! Проверка на часа на раждане САМО по събития е необходимо, но не достатъчно условие за неговото възстановяване!
 • Часът е точен, тъй като майката е сигурна, защото е наблюдавала своя часовник или друг близък го е сторил! Но моля Ви, всеки който е раждал знае много добре, че майката има далеч по-други занимания в този момент! Аз съм астролог, родих естествено две деца, всеки път гледах часовника и накрая собствено им ректифицирах картите!
 • Ние не търсим момент от времето, посочен от стрелките на часовника! Ние се интересуваме от онази карта с такъв час, който описва качествено родения, неговия живот и събития;

РЕКТИФИКАЦИЯ е преди всичко творчески акт на сътрудничество между астролога с неговия отправен взор към небесата и човека със своята лична история и житейски опит.

И от двете страни, съществува дълбоко проникновена молитва за позволение да се възстанови в неговата изключителна точност – часът, в който душата е влязла в изпълнение на своята програма на Земята.

НЕПОИСКАН СЪВЕТ: седнете удобно в приятна за вас атмосфера и настроение, направете си чаша чай, помолете се и едва тогава постройте рождената карта с първичната информация, с която разполагате. Погледнете хороскопа, който сте построили, помълчете – няколко минути…след това вече ще знаете, дали работата ви с тази карта, ще е ефективна!

Ако не е така, ако работата ви не върви, ако стигате до едно и също място и не успявате да продължите, ако процеса е по–скоро няпрягане, а не удоволствие – то благодарете и затворете тази карта! Повторете всичко отначало, в друг ден! 🙂

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ: наталната карта е нечий живот, друг свят, съкровен сърдечен дом – влизайте хармонично и се разполагайте деликатно!

Външен вид и идея за Asc

Първата фаза от процеса на РЕКТИФИКАЦИЯ задължително започва от външния вид!

За начало е подходящо да имаме минмум идея за Asc ! Ако сте начинаещи в това изкуство, може би следващите въпроси ще ви помогнат да се ориентирате:

 • Човекът срещу мен е Активен или Пасивен, като поведение;
 • Открит или по-скоро потаен;
 • Как се движи: жива мимика, жестикулира и т.н.
 • Как заема пространството около себе си: изцяло отпуснат на стол или напротив готов за реакция?
 • Специфични особеност или белези по лице;
 • Очи – наблюдавайте очите, казват, че там е скрита човешката душа!

Ако споменатите наблюдения са ви помогнали да се ориентирате, то първоначално би следвало да сведете вероятните Asc до ЯН стихии /огън, въздух/ или ИН /земя, вода/.

Съществува неписано правило, че е възможно да се колебаете между 2 мъжки Asc, отколкото между ИН и ЯН. Напр. почти невъзможно е да се колебаете между Овен и Телец, твърде голяма и очевидна е разликата във външен вид, моторика и изразяване!

ИЗВОД: в хода на работа по възстановяване на часа на раждане е трудно, дори невъзможно да се уточни часът, без визуална връзка между астролог и притежателя на хороскопа.

Някои астролози намират за удачно да използват фотографии, което може и да е решение, но все пак имайте едно на ум. Хората биха ви изпратили най-хубавия си портрет, този  който ги описва красиви, както те биха искали да изглеждат. В действителност, те просто изглеждат по друг също красив, но и естествен начин!

Качествена адаптация на рождената карта към живота на родения

След като сме получили своята работна карта, която се основава на идея за Asc, то вече имаме и предполагаемо разположение на планети по домове. Именно те ще ни покажат, дали това  действително е картата на родения.

Работната карта със своя изгряващ знак- Asc, със своите знаци на куспиди на домовете, в едно с разположението на планети по домове – следва да описва качествено и количествено живота на родения. Неговите най-основни черти от характера, реализация – както социална, така лична и професионална!

Накратко – наталната карта, проверена и ректифицирана от астролога е необходимо да отговаря на човека и неговите преживявания, а не обратното! Честно срещан погрешен модел на астрологична работа е да се интерпретира рождена карта, БЕЗ проверка, считайки информацията /за часа на раждане/ подадена от притежателя на картата за достоверна! По този начин се работи с грешна изходна информация, съответно погрешни съждения и изводи за съдбата и характера на родения!

НЕПОИСКАН СЪВЕТ: в хармонично и добро настроение разгледайте картата, отговорете си на следните въпроси:

 • Отговаря ли тя на живота на този човек?
 • Можете ли да го опишете чрез нея?
 • Посочени ли са основни житейски събития в нея? Напр. опозицията между Луна и Сатурн в 1/7 домове ще засяга взаимоотношения, но същата във 2/8 ще се отрази на финанси и/или здраве и т.н
 • Домовата позиция на Слънце, описва ли сферата в която този човек желае „да свети”?
 • Домовата позиция на Сатурн, описва ли житейската сфера с най-много трудности и отговорности?

ИЗВОД: Едва след, като си отговорите положително на горепосочените въпроси, започнете работа! Едва тогава, направете своите астрологични съждения и предложете съвети!

Успех и не забравяйте, РЕКТИФИКАЦИЯ е творческа работа, наслаждавайте се и се забавлявайте!

Синастрична връзка на родения с неговото обкръжение

Работната карта” следва да е обвързана и синастрично хармонична на родения с неговите родители, партньори, деца. Доказано съществуват известни съответствия между картата на родения и неговите близки! Например:

 • Слънце на момче съвпада със знака на Dsc на майката;
 • Слънце на момче съвпада със знака на Asc на бащата;
 • Asc на мъжа в опозиция на Asc на жената;
 • Asc съвпад/опозиция със Слънце на партньора;
 • Марс на мъжа съединение Asc/жена/;
 • Луна на жена съединение Dsc/мъж/;
 • Лунни възли разположение по кардинални оси;

Ректификационни събития

Едва на този етап и след като сме изпълнили всички гореописани условия, можем да преминем към т.нар II-ра /заключителна/ фаза от процеса на РЕКТИФИКАЦИЯ, а именно ПО СЪБИТИЯ!

На този етап включете вече целия арсенал от „бойни” прогностични техники, които сте усвоили до този момент! Ползвайте онези от тях, с които работите с лекота и сте категорично наясно какъв периметър от време описват, както и вероятността за „грешка”!

За точна и надеждна РЕКТИФИКАЦИЯ, добра практика е да се придържате към правилото на 3-ката:

 • Използвайте минимум 3 различни прогностични техники;

Напр. 1.прогресии, 2. символични дирекции, 3. профекции, 4. транзити;

 • Във всяка техника, намерете минмум 3 независими един от друг астрологични фактора, които да посочват едно и също събитие;

Напр. Събитие Брак – 1. куспида на VII дом, 2. планета, която управлява VII дом, 3. планета, която стои в VII дом, 4. планета, сигнификатор на VII дом – Венера;

Същото се прилага и към МС, дом IV/V и т.н.

Тук е мястото да се подсигурите с качествена и точна информация! Важно е с КАКВИ събития разполагате, а не техния брой! Все пак, нека не са по-малко от 5-8! Не се притеснявайте, ако това е малък човек, всички преживяваме дадени събития, чрез нашите родители или косвено свързани с нас! Добра практика е да си разделите събитията на такива с точна дата и такива само с месец и година /тъй като ще прилагате различни техники/.

Слушайте, научете се да слушате другата страна! Едно и също събитие за различните хора, ще остави различен отпечатък и начин, по който се справят с него. Напр. смъртта на любимата баба, бележи нов етап от живота за едни и е съвсем незначително събитие за други.

Интересувайте се от събития, които са важни за личността и тези, които променят нечий живот. Това може да е от загуба на близък до прочитане на книга, която преобръща ценностите и живота като следствие. Отбележете си събития с удивителна, които са се случили не по волята на човека – инциденти, травми и т.н

НЕПОИСКАН СЪВЕТ: Надеждната информация е всичко, с което разполагате, така че не се притеснявайте да питате! Лично в моята практика не изпитвам потребност, да доказвам на когото и да е своята астрологична аргументация. Фразите „ астрологът всичко ми позна” и „аз нали ви казах” не са ми приоритет! 🙂

Ето ви някой от т.нар. ректификационни събития:

 • Събития, върху които нямате контрол, не по ваша воля;
 • Срещи от съдбовен характер;
 • Брак, развод;
 • Раждане на деца;
 • Силно травмиращи събития;
 • Смяна на дом, преместване;
 • Внезапна смърт, раздяла с близък човек;
 • Стрес, заболяване;
 • Рождени дати на най-близко обкръжение;
 • Осъществяване на дълго чакана мечта или план;

ИЗВОД: За изучаващите астрология, РЕКТИФИКАЦИЯ е естествен завършек или препинателен знак на техните знания. Някои от методите за РЕКТИФИКАЦИЯ се изучават още в хода на начално астрологично обучение, както и в последствие в едно с прогностични методи и тяхното приложение в този процес.

В специализираните курсове по РЕКТИФИКАЦИЯ се предполага, че участниците имат всички необходими, базови астрологични знания по натална астрология и абсолютно умело и с лекота боравят с основни прогностични техники.

За астрологичната практика РЕКТИФИКАЦИЯ е начало на всяка работа свързана с наталната карта.

Желая Ви късмет, светли мисли, творческо вдъхновение и коректно ректифицирани карти!

 

Източници:

 1. Спец Курс – Ректификация, Р.Тончева 2005г.
 2. Спец Курс – Ректификация, Г.Диков 2004г.
 3. Мастер-Класс Ректификации, т.1, Б.Израитель, Б. Хаммерслаф, Б.Брейди, Д.Медоуз
 4. статия Ректификация, М.Б.Левин