Информация

Астрологична Консултация

Запознайте се с изложената по-долу информация. Тя има за цел да ви представи накратко, какво представлява една астрологична консултация. Tова ще ви позволи да оформите очакванията си, характеризиращи нашата съвместна работа.

Всеки от нас е уникално, само за себе си човешко същество. Ние влагаме различна по своята величина и сила енергия в различни области от нашия живот.

Не бива да се смята, че звездите са отговорни за нашето бъдеще. Те са ни дали силата или слабостта да се изразим в определена област, използайки потенциала с който разполагаме. Дали ще осъществим по-голяма или по-малка част от възможностите, дали ще следваме пламенно мечтите си, дали предпочитаме да правим сами своя избор или напротив, дали сме осъзнали отговорността, която носим за това…?

Важно всеки от нас да осъзнае, че сам е отговорен за живота, който живее и когато нещо ни се случва, винаги трябва да си задаваме въпроса – защо?

Цел на Консултацията

Консултирайки се с Астролог, Вие имате преимуществото да опознаете и развиете своите силни положителни качества, при желание да коригирате не толкова добрите, или поне тези, които Ви пречат да изразявате себе си по един адекватен и разбираем за околните начин. Без да наранявате никого включително и себе си.

Бихте могли да насочите усилията си за реализация в такова професионално поприще, което Ви носи максимум удовлетворение, чувствате се най-силни, сигурни и ефективни.

Можете да избирате времето за действие, вместо да оставате пасивни пред приливите и отливите на съдбата. Понякога пропускаме възможности или шанс, защото не ги вижадаме, или не вярваме достатъчно в собствените си сили.

От съществена важност е това, да разберете себе си, собствените се мотиви и желания, както и възможните начини за постигането им.

По време на консултацията, е възможно да възникнат допълнителни въпроси, не се притеснявайте да ги задавате. Информацията, която ще получите, би ви била от полза при бъдещи проекти и начинания.

Според моята лична профeсионална етика, съм длъжна да ви кажа всичко онова, което посочва вашата рождена карта. Важно е да отчитате, че всичко това носи само информативен характер. Моята работа не е да ви съдя или да давам оценка на вашия живот или действия. По всяка вероятност, нашите ценностни системи се различават, и това, което е приоритет за мен, няма да е за Вас, и обратното. В този смисъл, използвайте предоставената Ви информация, за да направите своя мъдър Избор!

Държа да подчертая, че консултацията е строго конфеденциална! По тази причина, интерпретации на астро-карти на трети лица, не са възможни! Освен, ако не касаят ваши партньорски взаимоотношения, в този случай ще бъдат разгледани само в контекста на партньорска съвмeстимост!

Ако в хода на нашата работа, се стигне до проблем, което не е от моята компетенция, ще направя всичко, което е по силите и възможностите ми да ви препоръчам специалист в конкретна област!

Най-искрено Ви желая успех и житейска реализация! В повечето случаи, нашият потенциал е далеч по-висок, и от най-смелите ни мечти!

За да приключа с тази въвеждаща част, бих добавила само: Да се доверим на себе си, вътрешен порив и  астрологичното знание!

Нека да  да вярваме в собствените си възможности, адекватни действия и мъдри решения, тъй като

    “ Мъдрецът сам управлява своите звезди “ !