12 Правила за съставяне на Елективна Карта за Бизнес

Запознаване с държавното регулиране и варианти за регистрация на фирма

* Общи Правила за съставяне на Елективна Карта, моля прочетете тук

По отношение на регистрацията имаме следните варианти:

§ сами сме подбрали дата и час,(което е идеален вариант), в този случай поставяме на фокус момента на подаване на документи за регистрация;

§ и така, идва най- важната или поне аз й отделям по специално внимание карта, а именно карта на “ първата сделка “. Какво означава това?

Тук е от съществено значение, каква именно е дейността на въпросния бизнес? Ако става въпрос за търговия със стоки например, имаме магазин, склад или каквото и да е, то тогава за момент на “ първа сделка “ приемаме, тогава когато е влязъл първи клиент и сме реализирали продажба.

Ако, ние продаваме услуги, то за момент на “ първа сделка “, ще считаме – първия договор, който сме сключили за продажба на нашата услуга и дори да не присъства документ, то във всеки случай, тогава когато сме получили финансово възнагреждение за това, което предлагаме.

Ако, се отнася до търговия с ценни книжа, то този момент е отваряне на фондовата борса и обявяване на първоначална продажба на въпросните акции. Това обикновено е съпроводено с някакъв ритуал, когато лице закупува определен пакет от тези акции. Така, че в този смисъл тук нещата изглеждат най-лесни. Не бива да забравяме, че въпросното дружество също има своя регистрация, преди да пусне ценни книжа на ФБ.

В какво се състои разликата между двете карти и каква информация ни дава всяка една от тях? /има се предвид карта на регистрация и карта на “ първа сделка “ /.

Карта на регистрация – разглежда се като развитие, по принцип на самата фирма, стратегия, подбор на кадри, прогностика и т.н

Карта на “първа сделка” – разглежда началото и тенденции за развитие на конкретната дейност, започната от въпросната фирма. Интерпретира се в контекста на финансовата реализация на самата дейност и е пряко обвързана с  Карта на регистрация, но не носи информация за промени в ръководство, политика, кадри и т.н /всичко това е посочено в Карта на регистрация.

Промени в Карта на регистрация естествено настъпват, когато имаме смяна търговското обединение, което по смисъла на ТЗ предполага пререгистрация и респективно напълно нова карта.

Когато разполагаме с дългосрочно упражняване на някаква дейност от фирмата възложител /с чиято карта работим/ и се планира разкриване на нов филиал или отдел, то той автомотично получава своя астрологична карта за момента на своето разкриване.

Интерпретация на астрологична карта на фирма е аналогична на натална карта при една личност, с някои разлики и условия.

Напълно в реда на нещата е да започнете с разглеждане на стихии. Има ли наличие на повече или липса на такава.? Какво бихме могли да препоръчаме на една таква фирма или нейния собственик?

Разглеждането на кръстовете също ще ни посочат допълнителни харектеристики, тип, стил на поведение.

Кардинален           Активност и напор, мотивация. Смелост, ловкост, прозорливост.

Фиксиран                Концентрация и упорство. Търпение, изключителна работоспособност.

Подвижен               Бърза ориентация, лесна адаптация към променящи се условия.

 

Функции на планетите

Ще посочим Функциите на планетите при разглеждането на такава карта, както и значението на домовете.

Слънце – самата фирма, устойчивост. Тук има една особеност и тя е, ако фирмата има едноличен собственик, то Слънцето естествено ще представлява този собственик и картата ще е в значителна степен по-обвързана с неговата собствена натална карта. Ако имаме повече от един собственик, то тогава Слънцето ще представлява – ръководящ орган, управител, шеф и т.н

Луна – адаптация към променящите се бизнес условия, потребители, публика и взаимодействие. Напълно разбираемо Луната придобива по специално значение при определен род дейности, за които ще поговорим по нататък.

Меркурий – сигурно се досещате, че е доста важна планета във финансовата астрология, защото дори не можем да подадем документи за регистрация, без да сме си осигурили една солидна поддръжка от страна на Меркурий. И тъй, като никак не съм привърженик на фаталистичните интерпретации държа да поясня, че имам предвид следното: а то е, като може да е лесно, защо да е трудно!

И ако е възможно да изчакаме един силен по статус, добре аспектиран, директен Меркурий, не е необходимо да изразходваме време, усилия и нерви при зле поставен Меркурий!

И така, значението на Меркурий – всички преговори, документи, информация с която си служим и набавянето на такава, презентации, кратки бизнес пътувания, търговията, като такава, проекти, сътрудници, някой видове техника, с която пряко е свързана дейността и т.н

Венера – всички знаете, че Венера освен всичко традиционно е и финансова планета (ако мога, така да се изразя), най-малко защото е Управител на Телец и 2дом, това са парите, които сами заработваме и едновременно с това Управлява Везни и респективно партньорските бизнез отношения, всички договори за сътрудничество, между продавачи и купувачи (според естеството на работа и т.н) , ценности, също съдебни процеси, способността за оценка на ситуация, консултанти и клиенти.

Марс – на първо място положението на Марс по знак, посочва способност за конкурентност, активност, спекулативни сделки и др.

Юпитер – разширяване на дейността, усвояване на нови пазари, благоприятни възможности, изобилие, сигнифицира закон, юрисдикция и адвокати в частност. Цикълът на Юпитер е често използван при прогностика заедно с този на Сатурн, но за методи на прогностика ще стане дума в следваща статия.

Сатурн – аз лично не си представям, как изобщо би могло да се планира нещо, чисто стратегически в една фирма, без участието на Сатурн. Ако разполагаме с един доста оптимистично настроен Юпитер или силно поставен Нептун, то при това положение със сигурност можем да разчитаме на “ регулировчикът” – Сатурн.

Сатурн е свързан с дългосрочните стратегии, договори, правителствени структури, застраховане, строителство и изпълнителна власт, като цяло.

Уран – всички неочаквани, изнендващи ситуации, съвместни фондове, нови предложения, съвременни начини за комуникации, технологии, електроника.

Нептун – илюзии, инфлация, грешки и измами. И изобщо, ако има нещо неясно, то със сигурност там стои Нептун.

Но, нещо много важно, значението на тази планета придобива съвсем друго значение, ако бизнесът за който става въпрос е подвластен на тази планета. Напр. всички форми на фотография, студиа и филмопроизводство, както може би фармацевтични компании.

Плутон – и дойде ред на една малка планета, но на големите пари! Плутон сигнифицира всички форми на реорганизация, сещате се, че една реорганизация е почти винаги предшествана от криза или направо банкрут, черен пазар.

Но въпреки всичко това е планета на значителен, голям, финансов успех  и на също толкова голям и значителен фалит. Тук са всички големи корпорации, опериращи със значителен финансов ресурс, банки и т.н

Особено внимание е редно да обърнем, както сега, така и в бъдеще, когато става дума за прогностика на Меркурий, Венера и Марс – по принцип в сферата на търговия и финанси. Това произтича от доста широката гама дейности, които се сигнифицират от тези планети.

Поради тази причина, особено внимание, би следвало да се обръща на всички периоди на тяхното ретроградно движение и особено, ако управляват Асц, МС.

Но според мен, където и да са поставени в картата!

Не искам да кажа, че всички действия, които те сигнифицират няма да се получат (въпреки че и това е напълно възможно), но във всеки случай, то доста трудно и бавно.

А знаете, че за хората на бизнеса основно правило е: “Времето е пари!”

Значения на домовете  в Елективната Карта за Бизнес

1 дом – самата фирма, имидж, знакът на върха посочва към какъв имидж именно самата компания се стрми или би трябвало, самостоятелност.

2 дом – всички ресурси, движимо имущество, финансова стратегия, всички възможности за удачни покупки или продажби, и изобщо финансовия резултат, доход.

3 дом – търговски стратегии, тренинг на персонала, документи, срещи, представителства, посреднически и брокерски услуги, реклама, всички форми за набавяне на оперативна информация, маркетинг. Използването на образоватения потенциал на персонала.

4 дом –   тук от части са посочени корпоративна култура и психологическа атмосфера във фирмата, и естествено всички здания и недвижима собственост, както и самото място на работа, ако става въпрос за офисна и друг тип дейност.

5 дом – цели на фирмата, стратегия и развитие, по-рискови операции, спекулативни сделки, инвестиции, публични изяви, кокурси. Мотивация по отношение на развитието на нови концепции. Способност за организация и разширяване по отношение на предтавителства и филиали.

6 дом – има отношение към всички технически и технологични въпроси, самото работно място, разпределение и организация на задълженията вътре в самата фирма, самия персонал, човешки ресурс.

Удовлетворение на персонала от ежедневната работа. Обмен на информация вътре между работодател и работници, грижа за здравето на персонала. Изчислителна техника, инструменти за работа.

7 дом – връзки с обществеността, сливане с други компании, стратегически партньорства и съюзи, определя подходящи за съвместна работа други фирми, партньори. Всикчи въпроси свързнаи с прякото обслужване на клиенти. Договори, явни кокуренти, граждански процеси.

8 дом – способност и готовност за промени, реорганизации. Взаимоотношения с кредитори и длъжници. Взаимодействие с инвеститори. Кредитна и ценова политика. Застраховане, наследство, проценти, всички касови и безкасови плащания и преводи на финансови средства. Всички въпроси свързани с охрана и защита, както и банкрут.

9 дом – международна дейност, интернационални пазари и иновационни стратегии, Know-how, изобретения. Повишение квалификация на персонала, взаимодействие и отношения с национално и международно законодателство и право. Внос- износ. Издателска дейност и реклама.

10 дом – професионален и социален ръст, престиж, успех, правителствени структури, изпълнителна власт. Върхът на управленската структура, президент, генерален директор. Основни задачи. Стратегическо управление. Качество на организация и репутация на фирмата.

11 дом – спонсори  и обществени организации. Информационни стратегии. Колективни или групове видове активност. Едновременно с 2 дом, това е другия финансов дом, от гледна точка на финансовата астрология, а именно, като производен на 2 от 10. Финансови резултати от професионална дейност и резлизация.

12 дом – тайни врагове и конкуренти, възпрепятстващи дейността на фирмата. Нечестна конкуретна борба, шпионаж.

На първо място, нека да се разгледа  Наталната карта на поръчителя и да се отбележи възможен ли е подобен род бизнес или занятие според указанията й?

Астрологични знаци в Елективна Карта за Бизнес

ОВЕН – търговия със спортни дрехи, фитнес зала, ремонт, авто-части

ТЕЛЕЦ – фризьорски и козметични центрове, търговия и производство на сладкарски изделия, платове, мебели

БЛИЗНАЦИ – издателство, дребна търговия, обучение и образование, търговски фирми

РАК – ресторанти, кафенета, чистене по домове, детегледачи

ЛЪВ – реклама, организация на презентации, театър, хазартна дейност, музикални прояви

ДЕВА – медицина, лечителски практики, търговия с билки, часовникарски услуги

ВЕЗНИ – адвокатски кантори, консултантски услуги, фирми за запознанства

СКОРПИОН – погребални агенции, застраховане, масажи

СТРЕЛЕЦ – международна търговия, издателства с голям финансов оборот, превод на литература, туризъм

КОЗИРОГ – управление и организация, know-how, недвижими имоти, нотариуси

ВОДОЛЕЙ  – асоциации, фондации, сдружения с нестопанска цел, търговия с техника, компютри, интернет търговия

РИБИ – обущарски услуги, фото ателиета, хомеопатичен кабинет, хотелиерство

 

Правила за съставяне елективна карта за бизнес

Да се определи сферата на бизнеса, с какво се сигнифицира. С коя планета и знак може да се опише въпросния бизнес?

Да се осигури най-добро положение за Слънце, Луна и Asc

1. МС и управителя му да имат хармонични аспекти;

2. Управителят на МС да не се намира в 12 дом;

3. Управителят на МС да е разположен в дом свързан с бизнеса;

4. Слънце да се намира в дом свързан с бизнеса;

5. Слънце, Венера, Юпитер и Луна да са над хоризонта;

6. Сатурн да е добре поставен

7. Хармонични аспекти с УAsc, УМС

5. Юпитер да аспектира Слънце и Луна, УМС

6. Хармонични аспекти към К2, УК2 и планети във 2-ри

 

ВАЖНО: да няма напрегнати аспекти на Слънце, Сатурн или Луна със Нептун и Плутон; аспектите с Уран носят сериозна реорганизация