Майсторски Клас

Aquarius Studio предлага *едногодишна програма  <<Майсторски клас>>  организирана в 7 седмични модули за всеки специализиран раздел от астрологичната теория, като 8-та седмица е практическо занятие и тест.

Начало: есен 2023, 18ч

Обучението е разпределено следния времеви ритъм и последователност:

Хорарна Астрология *** 1 октомври – 12 ноември, 19 ноември тест

Елективна Астрология *** 26 ноември – 28 януари, 4 февруари тест       

Бизнес Астрология ***  11 февруари – 25 март, 1 април тест             

Ректификация ***  8 април – 27 май, 3 юни тест                      

Практика *** 10 юни – 24 юни 

Обучението е съчетано с допълнителни астрологични знания и техники на астрологично консултиране, които ще послужат за уверено разгръщане лична астрологична практика.

Aquarius Studio има интегрален подход и разбиране в преподаването на Астрология. Споделяме знания, използвайки съвременни канали за обмен и организация на учебния процес:

  • Затворена FB група, която обхваща всички, обучавани до този момент
  • Отделен чат за всяка група за бързи въпроси и отговори
  • Затворена web базирана класна стая с учебни материали
  • електронна платформа за обучение ZOOM

За кого:

  • За всички преминали своето базисно астрологично обучение, владеещи много добре инструментариума на рождена астрология
  • Желаещи да специализират в едно от предложените направления
  • За търсещи с висок идеал и неспокоен дух

Какво да очаквате:

  • Специализирано обучение, отговарящо на съвременни теоретични стандарти
  • Разбиране и приемане на вашия астрологичен подход с критичен поглед
  • Развиване на нови практически умения свързани с астрологичната консултация

Формат: хибридни занятия –

присъствени и on-line, 4уч.ч веднъж в седмицата, разпределени в теория и практика

Цена: 120лв на месец

Къде: AQUARIUS Астро Студио, бул. „Мария Луиза“ 21

Водещ: магистър астролог Снежана Георгиева

 

Обучението е предназначено за смели вдъхновени хора, търсещи отговори на многобройните въпроси, които поражда видимата и невидимата реалност. Хора, които имат куража да поемат отговорността за своите решения и избори. Хора, за които свободата на духа е висша ценност.
Ако това сте Вие, присъединете се към този курс.

 

*програмата е смислово свързана и цялостна в едногодишен период, поради нейното основно практическо направление. Модулите не се предлагат самостоятелно.

 

За да заявите желание или допълнителна информация:

mob:    +359 897 887 667

e-mail: info@astro-logia.com