Академично

Образование

2020 – 2021, магистър „Психологично Консултиране“, ВСУ „Черноризец Храбър“

Дипломна работа „Интегративен подход в семейното психологично консултиране“ (анализ и приложение на три психологически парадигми в семейно психологично консултиране: когнитивно-поведенческа А. Бек, позитивна психотерапия Н. Песешкиян, логотерапия В. Франкъл)

2017 – 2020, бакалавър по Психология, ВСУ „Черноризец Храбър“

Дипломна работа „Интегративен подход в психологично консултиране“ (анализ и синтез между три психологически направления: когнитивно-поведенческа А. Бек, позитивна психотерапия Н. Песешкиян, логотерапия В. Франкъл)

2012              магистър по Астрология, Московска Академия по Астрология с научен ръководител Антоанета Георгиева и водещ рецензент магистърска теза – Михаил Б. Левин. Научно изследователска магистърска тема:

” Цикълът Юпитер–Сатурн, приложен като икономически модел в развитието на националното стопанство и икономика на България.” 

2005             бакалавър по Астрология, Московска Академия по Астрология с научен ръководител Антоанета Георгиева

2000 – 2004    Астрология – водещ преподавател Адриана Вотей

1994 – 1996    УНСС, София – Банково дело, дипломна работа „Борси и Борсови Операции “

1991 – 1994    Колеж по Туризъм, Варна – Организация и Управление на Хотел и Ресторант

 

Други Астрологични Специализации

Нива на проявление на планетите – лятна школа с Михаил Левин 2015г.

Бизнес астрология – лятна школа с Михаил Левин 2014г.

Астрогеография – спец курс с водещ Сергей Курапов 2013г.

Зороастрийска астрология – спец курс, с водещ Л.Захарова 2011г.

Медицинска астрология – спец курс, с водещ Антоанета Георгиева 2011г.

Елективна астрология – спец курс, с водещ  Антоанета Георгиева 2010г

Мунданна астрология – спец семинар, с водещ Сергей Курапов 2008г

Хорарна астрология –  спец семинар, с водещ  Борис Израител 2008г

Синастрия – спец курс, с водещ  Румяна Тончева 2007г.

Елективна астрология – спец курс, с водещ  Румяна Тончева 2006г.

Прогностика – спец курс, с водещ  Михаил Левин 2006г.

Хорарна астрология – спец курс, с водещ  Румяна Тончева 2005г.

Прогностика – спец курс, с водещ Антоанета Георгиева 2004г.

Хорарна астрология – спец курс, с водещ  Цветемира Борисова  2004г.

Ректификация – спец курс, с водещ  Румяна Тончева 2004г.

 

Други обучения:

януари 2023 – до момента, Майсторска програма по Позитивна психотерапия, Варна – водещ Снежанка Димитрова

  • Детско-Юношеска Психотерапия
  • Психопатология

септември 2019 – ноември 2022, Майсторска програма по Позитивна психотерапия, Варна – водещ Снежана Илиева

  • Групово Себепознание
  • Психодинамика
  • Фамилна Психотерапия
  • Кризи и Кризисна Интервенция
  • Групова Психотерапия

2018 – 2020,    Логотерапия и Екзистенц  Анализ по Виктор Франкъл, ЕАЛП

„Логотерапията и екзистенцанализа са признати психотерапевтични специалности. Както показва името им те се основават от една страна на екзистенцанализа, а от друга на логотерапията: под екзистенцанализ се има предвид aнализът на духовното съществуване на човека.“

ноември 2017 – декември 2018,  Когнитивно-поведенческа терапия БАКПП с водещ доц.П. Петкова

„Нашите “когнитивни процеси” са нашите мисли, които включват идеи, мисловни образи, вярвания и нагласи към света, другите хора и нас самите. Когнитивната терапия е основана на принципа, че определени начини на мислене могат да бъдат пусков механизъм.“

май 2017       Основни понятия в Транзакционния Анализ

„Американският психолог Ерик Бърн, създателят на Транзакционния анализ (1910 – 1970). Той представлява терапия на взаимодействието, основана на схващането, че начина, по който хората се държат в настоящето, се основава на предпоставки от миналото. Те в даден момент може да са били необходими за оцеляването на човек,  но в много случаи вече не са валидни за целите на реалността.“ 

2013               обучение НЛП Практик, с водещ Лора Арнаудова

„НЛП е система за изследване и промяна на реалното житейско поведение чрез набор от принципи, поведенчески похвати и техники.“

фев.2012       семинар Хипноза и Хипнотерапия, с водещ Иво Величков

2008–2010     Терапия с цветни есенции на д-р Бах, Едикта – обучение в три нива с водещ д-р Тодор Господинов

2008-2009     Базисно обучение по Позитивна психотерапия, Варна – водещ Снежана Илиева

„Позитивната психотерапия е в основата си дълбинно психологичен психотерапевтичен метод, създаден в началото на 1963г. от проф. д-р по медицина Носрат Песешкиан. Тя се базира на хуманистичната картина за човека, психодинамичната теория за болестите и използва иновативни техники. ППТ може да се разглежда като конфликто-центрирана и ориентирана към ресурсите краткосрочна терапия.“

2005–2012    участник в астропсихологически семинари по метода Астродрама, с водещи Александър Стойчев и Соня Митева – Джеджева

 

Членство и Конференции:

октомври 2016 съучредител на Сдружение на Професионални Астролози 

Сдружение на професионални астролози обединява доказани професионалисти в областта на астрологията. Професионалното практикуване на астрология изисква овладяването на съвкупност от съответни знания, умения и компетенции.  По своята същност, Сдружение на професионални астролози е общност, организирана от инициативен комитет на напълно доброволен принцип, в духа на Водолея.“

юли 2016    инициатор и координатор за Варна на Фестивал на Здравето „Здравей, Здраве“

май 2007    участие в конференция на БАА с научно изследователски доклад на тема:

„ Пазарът на недвижими имоти в България, отразен в астрологичните цикли, 1989 – 2010 „ –  отзвук

2004 – 2007 съучредител и член на УС на Българска Астрологична Асоциация

Проект  “ Етичен Кодекс на Астролога “ в съвместна работа с Ваня Кирицова