12 Правила за съставяне на Елективна Карта

Елективната астрология е самостоятелен раздел и се отнася към избор на подходящо време за начало на каквато и да е дейност.

Във този случай астрологът сам избира подходящ ден и час за начало, от което се ражда и така наречената елективна карта. За съставянето й разбира се, се следва алгоритъм и астрологични правила, които е необходимо да описват изцяло и красноречиво на астрологичен език, начинанието или дейността.

Съобразяването със следващите 12 правила за изготвянето на елективна карта са необходимо, но не достатъчно условие за да бъде гарантиран успехът на начинанието, което сте избрали!

 

Формулиране на астрологичната задача

На първо място за ефективна астрологична работа е необходимо правилно да се схване задачата, за какво се отнася, за какъв тип начинание или дейност. Необходимо е астрологът правилно да разбира заданието, за да може коректно да отнесе дейността към планети-сигнификатори и астрологични домове.

В древността, астролозите са строили елективни карти само от изгрев до залез, за да може светлината да благоприятства хармоничната реализация.

Работата по елективна задача е пряко свързана с наталната карта на поръчителя, така както в огромна част от астрологичните задания.   Рождената карта и тук си остава основен и най-силен фактор. Ако хороскопът посочва липса на успех в определена дейност, то нито една и най-добра елекция, няма да отмени това.

Да, Елективната астрология е магията на астрологията, но само в синхрон с хороскопа.

В този смисъл е необходимо първо да се намери указание в хороскопа за реализация на дадено събитие и след това елекцията да се основава на наталната карта.

Не съществува елекция, която да е благоприятна за всички! Две двойки могат да сключат брак по едно и също време и въпреки това, резулатът за всяка от тях би бил различен, в съответствие с наталните указания във връзка с партньорски отношения.

Сигнификатори – планети, знаци и домове, които имат пряка връзка с дейността, за която се строи Елективна карта

Най-важният сигнификатор във всяка елекция се явява Луна и е необходимо тя да бъде максимално укрепена:

 • в идеалният случай, да се намира в достойнство по знак и дом
 • да има само образуващи хармонични аспекти до края на напускането на знака, в който се намира

Да се определи и избере планета, която да е в пряко отношение с темата, за която се изготвя елективна карта:

 • да се осигури нейна сила по знак, хармонични аспекти и ъглов дом/1-ви,10-и,7-и,4-ти/

Пр.: Венера винаги ще е сигнификатор на всички въпроси, които пряко или косвено засягат любовта.

Да се изберат знаците, в които ще се разположат Asc и MC, както и положението на техните управители.

 • За бързо развитие разположете Asc в Кардинален знак;
 • За по-бавно, но все пак постоянно и дългосрочно развиващо се във времето изберете фиксираните знаци на Asc;
 • За дейности със средна продължителност или когато времето на реализация не е важно, изберете Подвижен знак на Asc

Да се определи домът, който се явява сигнификатор на предмета на елекцията

Пр.: в елекции за брак (освен Венера, като сигнификатор на елективната тема) е необходимо да укрепим с подходящ знак на куспида и силно положение на управителя VII дом.

Във всички случаи е добре да си осигурите силен Asc, неговия управител, както и диспозитор. Обърнете внимание и на IC, като сила, тъй като той ще ви опише крайния резултат от елекцията.

При равни условия, когато е необходимо да изберете кой от астрологичните фактори да фаворитизирате, отдайте по-голямо значение на Луна, планета – сигнификатор и домът с пряко отношение към темата.

Зодиакалните знаци в елективната карта

Зодиакалният знак на елективната тема е необходимо да кореспондира с това, което поръчителят желае да получи. Всеки астрологичен знак е пряко свързан с:

 • Определена човешка дейност
 • Скорост на реализация

Асцендента

Винаги е необходимо Асцендентът да се разположи в знак, който съответства на предприетото начинание. Това е валидно с особено голяма тежест, когато елекцията засяга бизнес начало. Самият Асцендент и първи дом не бива да съдържа някоя от конфликтните планети – Марс, Сатурн, Уран, Плутон. Положението на Светилата също не е препоръчително да се намират около Асцендента.

Кардиналните знаци на Асцендента водят до бърза реализация.

Фиксираните знаци са подходящи за дейности от дългосрочен характер, предполагащи стабилност. Скорост на реализация – по-дълга и бавна

Подвижни знаци са подходящи за преговори, краткосрочни дела и бърза реализация и промяна.

Управителят на Asc

Управителят на Асцендента е задължително да е максимално укрепен по своя статус, в отлично положение по знак, дом и хармонични аспекти. При никакво положение, не бива се прави компромис с ретрогардно движение на управител на Асцендента – това би забавило и дори възпрепятстало реализацията.

Луната

Луната се явява най-важния сигнификатор във всяка една елекция. Всеки аспект, който формира Луната в хода на своето движение, описва качествено развитие на всяко събитие:

 • Нека Луната да е растяща /от новолуние до пълнолуние, като са минали мин. 2 дни от новия лунен месец/, ако елекцията се отнася към дела и събития, които очакваме да се развиват в дългосрочен аспект;
 • Нека Луната да е намаляваща /от пълнолуние до новолуние, като се избягва самата фаза на пълнолуние/, за онези дела, които желаем да приключат или нямат развитие, както и последващи действия. Напр. при хирургически интервенции, отстраняване на проблем, раздяла и т.н
 • Луната може да е на празен ход, когато се отстраняват туморни образувания, идеална за подаване на данъчни декларации J
 • Когато Луната апликира към квадратури със Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, успехът и реализацията са трудно или никак постижими. Същото важи в определени случаи и при апликиращо съединение.
 • Точните фази на Новолуние и Пълнолуние не са подходящи и не се препоръчват за начало на каквито и да е дейности;

Аспекти –  мажорни

За изготвяне на елективна карта се използват само мажорни аспекти – съвпад, секстил, квадрат, тригон и опозиция. Допуска се използването и на квинтил – 72гр., като естествено би носил благоприятно влияние и връзка между планетите.

Пример: желате да си осигурите добро разположение от чиновник, който издава определен вид разрешение. Нека управителят на Асц(вие) и управителят на МС(държавният служител) са в хармонична връзка. Ако желаете да получите и документ свързан с това, включете и управителят на трети дом. Освободете ъглите от Марс, Сатурн, Уран, Плутон и бъдете щастливи с вашето ново разрешително!

Апликационни/образуващи се аспекти

Елективната астрология работи само с апликационни/образуващи се/ аспекти, които се осъществяват докато една от планетите не напусне знака. Причината е, че в прогностичен план предстоящите аспекти посочват развитие, събития. (така, както сепарационните/разпадащи се аспекти, посочват само и единствено това, което вече се е случило)

Благоприятни показатели

Положението на Слънце, Луна, Венера и Юпитер в ъгловите /10, 7, 4/ домове на елективната тема

Неблагоприятни показатели

Ъгловите домове трябва да са свободни от присъствието на Марс, Сатурн, Уран, Плутон и особено съединение с техните куспиди

Планетни часове

Елективната тема не би била завършена до край, ако не добавим и използването на планетните часове. За да се изчислим, всеки един планетен час е необходимо да знаем точното време на изгрев и залез. Първият планетен час започва от изгрева на слънцето и се управлява от същата планета, която управлява и денят от седмицата. Пр. – първият планетен час за петък ще се управлява от Венера, след което следват планетите в техния халдейски ред – Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Мар, Слънце и пак Венера и т.н.

В този ред и смисъл, всеки планетен час е благоприятен за дела, които са под управлението на планета управител на часа. Напр. часът на Венера е благоприятен за всякакви дела засягащи жени, брак, музикални и артистични изяви. Подходящ за пътешествия по земя, но не и по вода. Много добър за почти всички видове спорт и дейности, които носят удоволствие.

На Практика

На практика идеална елективна карта не съществува. В хода на своята работа астрологът избира такъв момент за начало/раждане на дадена дейност или събитие, че да осигури максимално добри условия за реализация.

В прогностичен аспект елективна карта е необходимо да бъде така укрепена, че в следващите мин 2- 3 години, никакъв неблагоприятен транзит (или друга прогностична техника) да не засяга сигнификаторите на дейността.

Литература:

 1. Elektive Astrology, V.Robson
 2. Теория и Практика на Елективна Астрология, Л.Лиман
 3. Спец Курс Елективна Астрология, А.Георгиева
 4. Спец Курс Елективна Астрология, Р.Тончева

Очаквайте: 12 Правила за Елекции свързани с Бизнес