Погледът в бъдещето – необходимост или безмислица

(Интервю от швейцарското списание “Водолей”, взето началото на 90 -те години)   Автор: Грет Бауман – Юнг  Превод: Таня Благоева Взимам с удоволствие отношение по тази тема, особено във връзка с астрологията, с която се занимавам от  77 години. Много съм загрижена за старото звездно учение заради фаталните модни увлечения, на чиито опасности е изложено. Прогнозите […]