Уилям Лили към Изучаващите Астрология

Приятелю, кой и да си ти, с такава лекота ще извлечеш полза от моя тежък труд и ще продължиш да изучаваш това небесно знание за звездите, в което великите и възхитителни дела на невидимия и всесилен Бог са така очевидни. Преди всичко уважавай и се възхити на твоя Създател, бъди му благодарен, бъди смирен и не […]

Арома Терапия и Астрология

ПРЕДСТАВЯ: Арома терапия и Астрология, 19 юни 2014 Семинарът предлага кратък, но достатъчно конкретен и ясен обзор при използването на етерични масла за всеки Зодиакален знак. Обединяването на двете системи – астрологично знание и аромати, намира своето начало още в древността. Лесен, природосъобразен и изключително ефективен метод, чрез който можем да подсилим положителните си качества […]