Уилям Лили към Изучаващите Астрология

Приятелю, кой и да си ти, с такава лекота ще извлечеш полза от моя тежък труд и ще продължиш да изучаваш това небесно знание за звездите, в което великите и възхитителни дела на невидимия и всесилен Бог са така очевидни. Преди всичко уважавай и се възхити на твоя Създател, бъди му благодарен, бъди смирен и не […]