Хорарна Астрология

хорарна астрология

 

Специализираният курс по Хорарна Астрология – I ниво, засяга самостоятелен раздел от астрологичното познание, който се отнася към получаването на конкретен отговор, на базата на астрологична карта, построена към момента на задаването на въпроса.

Астрологът използва хорарна карта, след като правилно и коректно е разбрал поставения въпрос. Хорарната Астрология е преди всичко прогностичен инструмент и изключително ефективен метод, особено що се отнася до избор измежду няколко възможности. Построяването и интерпретацията на хорарна карта следват астрологичен алгоритъм и правила, които позволяват да се оперира с обширен набор от въпроси.

ВОДЕЩ: магистър астролог Снежана Георгиева

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН:

Изучаващи астрология с основни познания в тази материя

За търсещи допълнително и специализирано познание

За консултанти и преподаватели по астрология

ПРОГРАМА:

 1. Общи принципи и въведение
 2. Астрологични термини в хорарната астрология
 3. Определяне на времето на въпроса
 4. Есенциални достойнства
 5. Акцидентални достойнства
 6. Класификация на астрологични знаци
 7. Домовете в хорарната карта
 8. Планети в хорарната карта
 9. Луната, като фактор
 10. Аспекти
 11. Рецепция
 12. Неподвижни звезди