Редовно Обучение

Учебна 2021/2022 година 

Програмата съдържа, както теоретични часове и упражнения – 120уч.ч, така и практически семинари – 24уч.ч, с цел усвояване и проверка на придобитото знание и развиване на практически умения, свързани с Астрологична практика.

Общ годишен хорариум – 144уч.ч.

Начало: 6 април 2021год, 18:00ч.

Къде:   Варна бул. „Мария Луиза“ 21

Формат: хибридни занятия – присъствени и on-line, 3 учeбни часа веднъж седмично

Цена: 80лв на месец

Учебната година продължава от април 2021г. до юли 2021г.

Ваканция: 1 юли 2021г.– 1 октомври 2021г.; 20 декември 2021г – 10 януари 2022г

Aquarius Studio има интегрален подход и разбиране в преподаването на Астрология. Споделяме знания, използвайки съвременни канали за обмен и организация на учебния процес:

  • Затворена FB група, която обхваща всички, обучавани до този момент
  • Отделен чат за всяка група за бързи въпроси и отговори
  • Затворена web базирана класна стая с учебни материали
  • електронна платформа за обучение ZOOM

Водещ: магистър астролог Снежана Георгиева

АСТРОЛОГИЯТА е откровение, приключение, пътуване към себе си и към другите.
Изучавайки древното познание и философия на астрологичното изкуство, можем да придобием мъдрост и да открием своя житейски път и мисия.

Астрологичният опит дава своето решение на уравнението как личните способности се отнасят към желанията ни.

Щастлив и удовлетворен човек е онзи, който синхронично развива своите силни качества и способности, кореспондиращи с онова, което ние хората за удобство наричаме съдба!

Заедно ще поставим планетите на мястото им в хороскопа и ще усвоим изкуството на астрологичната интерпретация.

ОБУЧЕНИЕТО е предназначено за смели вдъхновени хора, търсещи отговори на многобройните въпроси, които поражда видимата и невидимата реалност. Хора, които имат куража да поемат отговорността за своите решения и избори. Хора, за които свободата на духа е висша ценност.
Ако това сте Вие, присъединете се към този курс.
AQUARIUS LOGO WEB

 

За да заявите желание или допълнителна информация: 

mob:    +359 897 887 667    

e-mail: info@astro-logia.com

astro studio