Редовно Обучение

Учебна 2023 

Aquarius Studio предлага цялостна 4 годишна програма, която включва теория и практически упражнения водещи до професионална практика на астролог.

Програмата съдържа, както теоретични часове и упражнения – 120уч.ч, така и практически семинари – 24уч.ч, с цел усвояване и проверка на придобитото знание и развиване на практически умения, свързани с Астрологична практика.

Общ годишен хорариум – 144уч.ч.

Начало: есен 2023год

Къде: Варна бул. „Мария Луиза“ 21

Формат: присъствени  3 учeбни часа веднъж седмично

Цена: 120лв на месец

Учебната година продължава от октомври 2023г. до юни 2024г.

Ваканция: 1 юни 2023г.– 1 октомври 2024г.

Занятията са разпределени, както следва:

Начинаещи: В системен академичен подход се изучават основни техники за изчисление и интерпретация на рождена карта. Всички студенти започват от напълно начинаещи и се съпровождат чрез теория и практика до много добро разбиране за темперамента, характера и основни събития от живота на родения. Изучават се подробно качества, функции и роли на планети, планети в знак, аспекти, астрологични домове, интерпретация на основни теми в хороскопа. 

Напреднали: Поставя се основен фокус върху предназначението и смисъла на живота на родения, чрез основни акценти в хороскопа поставени от планетите (техния космически статус), домове и аспекти. Изучават се чрез теория и практика върху личните натални карти прогностични техники: вторични прогресии, символични дирекции, слънчев възврат и транзити.

Мастър Клас: Изучават се специализирани класове от астрологичното майсторство – Хорарна Аастрология (отговор на конкретно зададен въпрос), Елективна (избор на подходящо време за начинание), Бизнес Астрология (основни модели и характеристики на бизнес консултирането), Ректификация (възстановяване на точния час на раждане, чрез астрологични техники)

Aquarius Studio има интегрален подход и разбиране в преподаването на Астрология. Споделяме знания, използвайки съвременни канали за обмен и организация на учебния процес:

  • Затворена FB група, която обхваща всички, обучавани до този момент
  • Отделен чат за всяка група за бързи въпроси и отговори
  • Затворена web базирана класна стая с учебни материали
  • електронна платформа за обучение ZOOM (в изключителни случаи)

Водещ: магистър астролог Снежана Георгиева

АСТРОЛОГИЯТА е откровение, приключение, пътуване към себе си и към другите.
Изучавайки древното познание и философия на астрологичното изкуство, можем да придобием мъдрост и да открием своя житейски път и мисия.

Астрологичният опит дава своето решение на уравнението как личните способности се отнасят към желанията ни.

Щастлив и удовлетворен човек е онзи, който синхронично развива своите силни качества и способности, кореспондиращи с онова, което ние хората за удобство наричаме съдба!

Заедно ще поставим планетите на мястото им в хороскопа и ще усвоим изкуството на астрологичната интерпретация.

Обучението е предназначено за смели вдъхновени хора, търсещи отговори на многобройните въпроси, които поражда видимата и невидимата реалност. Хора, които имат куража да поемат отговорността за своите решения и избори. Хора, за които свободата на духа е висша ценност.
Ако това сте Вие, присъединете се към този курс.
AQUARIUS LOGO WEB

 

За да заявите желание или допълнителна информация: 

mob:    +359 897 887 667    

e-mail: info@astro-logia.com

astro studio