Астрологично Консултиране

*Часовник „Aquarius“ Началo – Milliart

Консултации са възможни всеки вторник, сряда и четвъртък от 11:00ч. до 17:00ч, след лично уговорен час

За целта използвайте телефонно обаждане от 9:00ч до 11:00ч всеки работен ден

Лична среща е предпочитана форма на консултация за мен, освен в случаи, в които по обективни причини се налага друг вариант на нашата съвместна работа. Технически възможни за мен са: Zoom, Viber, WhatsApp, FB messenger

Важно: Моля, обърнете внимание, че практиката ми е ориентирана по модела – поставен от вас проблем – търсене на решение или посочена от вас житейска сфера – възможности за избор.

Подгответе своите въпроси, върху които желаете съвместно да търсим алтернативен подход. Това е във ваш интерес, за да извлечете максимум от една астрологична консултация.

 

 

Астрологична консултация представлява интерпретация и разглеждане на рождена карта с предварително зададени теми или житейски сфери.

В рамките на първична консултация се извършва ректификация (възстановяване на тония час на раждане), след което се пристъпва към разгледане на вече коректно съставената рождена карта. Прогностика се изготвя за следващите 2 до 3 години с насочване към подходящи дейности за постигане на оптимален резултат.

Хороскопът е схема на живота, ваш избор е върху коя част от нея ще поставите фокус за работа и разбиране в настощия момент от личната история.

Време: необходимо е да си предвидите две срещи от приблизително един час всяка.

Работи се със следната информация: 1) рождени данни 2) данни за ректификация 3) въпроси, на които се търси отговор 4) житейски сфери, които търсят възможности, алтернативни решения, подобрение и оптимумална реализация

 

Синастрия или партньорска астрология, разглежда личните рождени карти на две и повече лица с цел да се вникне в дълбочина на взаимоотношенията, възможности за развитие, потенциален опит и коректив, общи задачи и задължения и т.н. Разглеждат се възможности за обща работа или бизнес, съвмествен живот и дуги. Разглебдането на две астрологични теми е подходящо и полезно за: 1) интимни отношения 2) бизнес отношения 3) работни – йерархични оношения 4) родители – деца

Работи се със следната информация: 1) рождени данни на всички участници *** хороскопите на отсъстващите се разглеждат само в контекста на взаимоотношенията.

 

Точният рожден час съобразно астрологичната парадигма е онзи момент от процеса, в който родения синхронично се развива съобразно своята земна програма. Ректификацията, като процес използва астрологични методи, с които на база минали събития от живота на личността се фиксира коректно рождено време във времеви период от една минута.

Коректният рожден час е необходим за изготвяне на рождена карта и нейната интерпретация в цялост. Всеки „поглед в бъдещето“ се основава само и единствено на основата на ректифицирана рождена карта.

 

Прогностика за една година използва астрологични техники, не по-малко от 3 три – Прогресии (1 ден=1год), Символични Дирекции (1гр=1год), Транзити (текущо положение на планетни тела съобразно рождена карта), Слънчева революция (възврат на положението на Слънце върху наталното му положение)

Прогностика за една година е възможна върху ректифицирани (възстановяване на тония час на раждане) рождени карти.

 

Елективна Карта е астрологична методика, с която се избира най-подходящия момент за начало и оптимално развитие на определена дейност или начинание. Съществува подходящ момент и дейност за всеки под небето, хармонично развиващи се с индивидуалните способности и таланти. В метода се работи с личната рождена карта (хороскоп), прогностика за текущия период (възможно ли е това събитие в този момент) и за финал се избира ден и час за поставяне на начало.

Работи се със следната информация: 1) рождени данни 2) времеви период за възлаганата елекция

 

Хорарна карта или въпрос е астрологична техника, една от най-старите в астрологичната символика, при която се дава конкретен отговор на поставен въпрос. Въпросът може да бъде с множествен избор измежду няколко потенциални възможности. Отговорът е конкретен „да“ или „не“, като по-голямата част от случаите описва и аргументира развитието на възможните пътища за реализацията на една или друга възможност.

Работи със следната информация: 1) коректно зададен въпрос 2) ако е необходимо уточняващи въпроси от страна на астролога.

 

 

Релокация или астро-география е астрологична техника, която разглежда възможности за реализация след промяна на местоживеене в ново географско място. Личната рождена карта е строен синтез от рожден ден, час, година и географски координати, което ние познаваме под наименованието хороскоп. Тази схема и съпътстващата я програма се променят след постоянното пребиваване на ново географско място за не по-малко от 1 една календарна година. Личността и основните характерни черти не се променят, но възможностите – да.

Работи се със следната информация: 1) рождени данни 2) ректифицирана карта 3) прогностика за текущ период 4) географски координати на потенциалното ново място за постоянно пребиваване

 

Астрологичен дизайн на жилищното пространство е техника, която по същество разполага личната рождена карта (хороскоп) върху скица на дома, който обитавате. По този начин се търсят оптимални посоки и пространства за всеки един от обитателите в храмонично съчетание на членовете на една фамилия. Съществуват подходящи места за: 1) събиране и забавление 2) за учене и развитие 3) почивка и възстановяване и т.н.

Работи се със следната информация: 1) рождени данни на всички обитатели на дома 2) скица на пространството

 

Разгледайте тук: *Светещ часовник „Aquarius“ – Milliart